z

Bydgoszcz

Wyniki

Edycja 2017/2018

Bieg 1

15.10.2017
11:00
godzina

Bieg 2

19.11.2017
11:00
godzina

Bieg 3

10.12.2017
11:00
godzina

Bieg 4

28.01.2018
11:00
godzina

Bieg 5

25.02.2018
11:00
godzina

Bieg 6

25.03.2018
11:00
godzina

Edycja 2016/2017

Edycja 2015/2016

Edycja 2014/2015

Edycja 2013/2014

Edycja 2012/2013