Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2023/2024

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
  2. Stowarzyszenie Sport dla Każdego, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 05 98.
  3. Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 2. PATRONAT HONOROWY
  1. Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk.
 3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden to ogólnopolski cykl biegów przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbywają się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane zostanie 5 biegów w ciągu 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Każda z lokalizacji będzie posiadała odrębną klasyfikację końcową.
  2. Uczestnikiem biegu głównego na dystansie 5 km mogą zostać osoby urodzone nie później niż w roku 2007.
 4. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  1. Terminarz biegów:
   • Bydgoszcz: 15 października, 3 grudnia, 7 stycznia, 11 lutego, 10 marca;
   • Katowice: 22 października, 19 listopada, 17 grudnia, 25 lutego, 24 marca;
   • Lublin: 4 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 9 marca;
   • Łódź: 5 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego, 10 marca;
   • Olsztyn: 7 października, 25 listopada, 13 stycznia, 17 lutego, 16 marca;
   • Poznań: 30 września, 4 listopada, 9 grudnia, 3 lutego, 2 marca;
   • Szczecin: 1 października, 5 listopada, 10 grudnia, 4 lutego, 3 marca;
   • Trójmiasto: 8 października (Gdańsk), 26 listopada (Gdynia), 14 stycznia (Gdańsk), 18 lutego (Gdynia), 17 marca (Gdańsk);
   • Warszawa: 14 października, 2 grudnia, 6 stycznia, 10 lutego, 9 marca;
   • Wrocław: 21 października, 18 listopada, 16 grudnia, 24 lutego, 23 marca;
   • biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;
   • w osobnych terminach odbędą się oficjalne zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż w tygodniu rozpoczynającym ostatnią serię biegów. 
  2. Miejsce zawodów:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 6. TRASA / DYSTANS
  1. Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach miejskich.
  2. Dystans biegów wynosi 5 km.
 7. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to osoba, która ukończyła (lub ukończy w roku 2023) 16 lat i została zarejestrowana drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.
  2. Uczestnicy urodzeni w latach: 2005 – 2007, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 8. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia można dokonać:
   • drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl/zapisy;
   • bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów (najpóźniej 30 minut przed startem biegu).
  2. Zgłoszenie elektroniczne: 
   • jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody);
   • zawodnikom zgłoszonym elektronicznie zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w biurze zawodów;
   • pakiet startowy zawodnika zgłoszonego elektronicznie należy odebrać w stacjonarnym biurze zawodów w godzinach: 08:30 - 10:30 podając obsłudze swój numer startowy;
   • podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport, legitymacja szkolna).
  3. Zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów:
   • zgłoszenia dokonujemy przy stanowisku "NIEZAPISANI" w godzinach 08:30 - 10:30;
   • opłatę startową można uiścić gotówką lub kartą płatniczą.
  4. Zgłoszenie na cały cykl - "karnet":
   • istnieje możliwość zgłoszenia z góry na cały cykl biegów (czyli 5 biegów w jednej lokalizacji) - warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest wykupienie "karnetu";
   • karnet można wykupić wyłącznie wybierając elektroniczną wersję zgłoszenia, najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą pierwszy, drugi lub trzeci bieg w danym mieście;
   • w przypadku dokonania płatności z góry za cały cykl nie ma potrzeby zgłaszania obecności w biurze zawodów (poza pierwszym startem kiedy trzeba odebrać numer startowy wraz z chipem) - konieczne jest natomiast posiadanie numeru startowego wraz z chipem oraz punktualna obecność na starcie biegu (godz. 11:00);
   • w przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru zastępczego za dodatkową opłatą (10zł).
 9. OPŁATA STARTOWA
  1. Opłata jednorazowa:
   • 39,99 zł płatna przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody;
   • 45,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
  2. "Karnet" na cały cykl:
   • 129,99 zł – płatny przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą pierwszy, drugi lub trzeci bieg w danym mieście (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty);
   • w ramach karnetu zawodnicy otrzymują:
    • możliwość startu we wszystkich pięciu biegach cyklu w danym mieście;
    • numer startowy wraz z chipem na własność (po pierwszym odebraniu pakietu startowego zawodnicy nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy wraz z chipem każdorazowo na start biegu);
    • możliwość jednego darmowego startu w innej lokalizacji niż ta na którą został wykupiony karnet (aby skorzystać z tej możliwości napisz maila z informacją o chęci startu na adres: kontakt@citytrail.pl najpóźniej do końca dnia w środę przed weekendowym biegiem);
    • możliwość dokupienia w trakcie rejestracji: czapki lub skarpetek (1 pary) lub zestawu książek w promocyjnej cenie (50% rabatu).
   • nie ma możliwości wykupienia karnetu w biurze zawodów;
  3. Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
    • 20,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
    • 40,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Las Na Zawsze” (z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 131/34, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000804844, NIP 521-38-77-161);
    • w przypadku wyboru karnetu numer startowy osoby, która dokona rejestracji najpóźniej do końca tygodnia poprzedzającego datę pierwszego biegu w danym mieście i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony inną grafiką i logotypem Fundacji "Las na Zawsze";
  4. Ogólne informacje:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w biurze zawodów;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
  5. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
   • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania wszystkich biegów zaplanowanych w ramach cyklu Grand Prix dopuszcza się zmianę regulaminu w zakresie zasad rywalizacji;
   • w przypadku odwołania części biegów cyklu Grand Prix opłata startowa wpłacona w ramach "karnetu" zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby biegów, które się odbyły;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania któregoś z biegów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 10. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy startu / mety biegu:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – polana Różopole (współrzędne geograficzne: 53.161781, 18.026715);
   • Katowice: Giszowiec – restauracja Rybaczówka (współrzędne geograficzne: 50.222015, 19.054617);
   • Lublin: Las Dąbrowa - okolice kempingu Dąbrowa (współrzędne geograficzne: 51.177568, 22.537041);
   • Łódź: Park Baden-Powella – motodrom (współrzędne geograficzne: 51.770918, 19.502853).
   • Olsztyn: Jezioro Długie – przy mostku nad jeziorem (współrzędne geograficzne: 53.786652, 20.459867);
   • Poznań: plaża nad jeziorem Rusałka (współrzędne geograficzne: 52.429065, 16.877320);
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe – zajazd Szmaragd (współrzędne geograficzne: 53.373781, 14.625489);
   • Trójmiasto:
    • Gdańsk – wejście do lasu w okolicy: AWFiS Gdańsk (współrzędne geograficzne: 54.419649, 18.557404);
    • Gdynia – okolicy osiedla Mały Kack, wejście do lasu z ul. Spokojnej (współrzędne geograficzne: 54.468190, 18.525817);
   • Warszawa - Park Młociński – polana przy ul. Papirusów (współrzędne geograficzne: 52.310433, 20.930786);
   • Wrocław: Las Osobowicki – boisko sportowe w lesie (współrzędne geograficzne: 51.149517, 16.987826).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 08:30 do 10:30.
 11. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napój po zawodach (w zależności od pogody: ciepły izotonik, ciepła herbata lub woda);
   • baton ZmianyZmiany każdorazowo po ukończonym biegu;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej trzy biegi cyklu.
  2. Numery startowe:
   • numery startowe są stałe tj. numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu.
   • numery startowe są odbierane w biurze zawodów podczas weryfikacji. Każdy zawodnik nie posiadający karnetu jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. Wyjątek stanowią posiadacze karnetów;
   • zawodnicy posiadający karnet na cały cykl po pierwszym odebraniu pakietu startowego nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy (wraz z chipem) każdorazowo na start biegu.
  3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 12. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
  1. Ogólne warunki klasyfikacji:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału Startera Biegu) – zawsze dla pierwszych 50 zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach, w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowanych zostanie pierwszych 50 zawodników na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu;
   • zawodnicy, którzy nie skorzystali z możliwości opłacenia karnetu mają obowiązek zdania organizatorowi po każdym biegu cyklu numeru startowego wraz z chipem.
  2. Klasyfikacja indywidualna:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 22 lata), K/M23 (23 - 34 lata), K/M35 (35 - 39 lat), K/M40 (40 - 44 lata), K/M45 (45 - 49 lat), K/M50 (50 - 54 lata), K/M55 (55 - 59 lat), K/M60 (60 - 64 lata), K/M65 (65 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2023);
   • punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech najlepszych startów;
   • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje (kolejność czynników decydujących jak poniżej):
    • wynik bezpośredniej rywalizacji między zawodnikami / zawodniczkami;
    • najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście;
    • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
    • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
    • jeśli w trakcie cyklu Grand Prix  dojdzie do zmiany przebiegu trasy tj. skrócenia lub wydłużenia dystansu, czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacji.
  3. Klasyfikacja końcowa:
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej trzech z pięciu biegów w danym mieście;
   • w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
  4. Zaoczne zaliczenie cyklu:
   • istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w trzech dowolnych biegach cyklu w dowolnych lokalizacjach. Start zaoczny tj. w innym mieście, jest wyłącznie zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane trzy biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którzy pragną otrzymać pamiątkowy medal;
   • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować Organizatora (mailowo pod adresem: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal.
  5. Nagrody:
   • w klasyfikacji OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła nie mniej niż: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce);
   • w kategorii wiekowej – statuetki dla trzech najlepszych zawodników oraz nagroda rzeczowa o wartości min. 200 zł dla zwycięzcy każdej z kategorii; upominki dla zawodników z miejsc II i III;
   • wszyscy nagradzani indywidualnie zawodnicy (zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategoriach wiekowych) otrzymają także 50% rabatu na udział w biegu finałowym CITY TRAIL Gold (jeśli bieg finałowy się odbędzie). Rabat zostanie udzielony pod warunkiem posiadania kwalifikacji, czyli uzyskania "minimum" czasowego do udziału w tym biegu;
   • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika (jedna najstarsza osoba spośród wszystkich uczestników) w każdym mieście po ukończeniu przez niego cyklu w danym mieście tj. co najmniej trzech biegów;
   • zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych - nagrody nie dublują się;
   • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej trzy z pięciu biegów otrzymają pamiątkowy medal.
  6. Kontrola antydopingowa:
   • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród pięciu/pięciorga pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
   • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a we wszystkich biegach cyklu, w których wziął/a udział przed uzyskaniem wyniku kontroli i straci możliwość startu we wszystkich imprezach Fundacji Krok do Natury w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku;
   • nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym w przypadku pozytywnego wyniku;
  7. Protesty / reklamacje:
   • protesty dotyczące klasyfikacji należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 72 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
   • reklamacje dotyczące braku wyniku lub odczytu na jednym z punkcie pomiarowych (np. zanotowany wyłącznie czas brutto mimo startu w drugiej lub późniejszej strefie startowej) należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości;
   • reklamacje w których brak wyniku lub odczytu na jednym z punktów pomiarowych wynika z błędu uczestnika (tj. brak widocznego numeru startowego w trakcie przekraczania linii mety) zostaną rozpatrzone po wpłaceniu darowizny na rzecz naszej Fundacji (numer konta do darowizn: 96 1750 0012 0000 0000 4088 0868, Fundacja Krok do Natury, tytuł przelewu: "darowizna na rzecz Fundacji"). Kwota darowizny zależna jest od terminu wysyłki reklamacji:
    • 20zł w przypadku zgłoszenia w ciągu 72h od opublikowania wyników;
    • 40zł w przypadku zgłoszenia później niż w ciągu 72h od opublikowania wyników.
 13. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
  1. Zgłoszenia i ogólne zasady:
   • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji drużynowej po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora, może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp.,;
   • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez Panel Użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
   • drużyna wybiera Kapitana, który w swoim Panelu Użytkownika „tworzy” drużynę. Kolejno Kapitan zobowiązany jest rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników np.: e-mailem, udostępniając na forum, udostępniając w grupie na Facebooku, itp.. Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia;
   • Organizator nie odpowiada za czynności związane z tworzeniem drużyny oraz przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie;
   • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe do dnia drugiego biegu w danym mieście np. jeśli drugi bieg odbywa się w sobotę 4 listopada 2023 to termin zgłoszeń do klasyfikacji upływa w tym dniu o godzinie 23:59;
   • każdy z zawodników zgłoszonych do drużyny ma obowiązek wpisania jej nazwy w rubryce "klub" w Panelu Użytkownika (jako jedynej lub jednej z kilku, np.: "CITY TRAIL Team / AZS AWF Warszawa"). Zawodnicy, którzy nie spełnią tego obowiązku do dnia drugiego biegu w danym mieście - zostaną usunięci z drużyny przez administratora strony www.citytrail.pl, a ich wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji drużynowej;
   • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna liczba zawodników. W klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki czterech/czworga najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej trzech biegów). Kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejną drużynę np. CITY TRAIL Team II, itd.;
   • zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny w jednej lokalizacji;
   • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
   • za drużynę odpowiedzialny jest Kapitan, który jako jedyny pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny. Kapitan dba, aby każdy z członków drużyny w rubryce "klub" wpisał jej nazwę (dotyczy także Kapitana).
  2. Punktacja w klasyfikacji drużynowej:
   • punktacja drużyny zostanie wyliczona na podstawie sumy punktów członków drużyny uzyskanych w poszczególnych biegach na podstawie kolejności ustalonej po przeliczeniu wyników biegu przy użyciu "WMA Age Grading Tables";
   • punktacja mężczyzn w klasyfikacji będzie tożsama z wyliczoną przy użyciu wskaźnika "WMA Age Grading factors" punktacją;
   • punktacja kobiet w klasyfikacji drużynowej zostanie wyliczona z punktacji opisanej powyżej przy dodatkowym zastosowaniu przelicznika wyznaczonego na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami, wg wzoru: x = liczba mężczyzn startujących w biegu / liczba kobiet startujących w biegu np. jeśli w zawodach wzięło udział 1200 biegaczy, z czego 400 to kobiety, a 800 mężczyźni, to x = 2, więc punkty kobiet będą mnożone razy 2.
  3. Nagrody:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn.
 14. NORDIC WALKING
  1. Dozwolone jest użycie kijków do marszu nordic walking.
  2. Zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
  3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami nordic walking.
 15. BIEG Z PSEM
  1. Bieg z psem jest dozwolony, zgodnie z poniższymi zasadami:
   • jeden biegacz może startować tylko z jednym psem;
   • zalecane jest startowanie na końcu stawki i zachowanie bezpiecznej odległości od innych biegaczy. Osoba startująca z psem jest w pełni odpowiedzialna za swojego pupila oraz jego zachowanie;
   • pies startujący w zawodach musi przez cały bieg być na krótkiej smyczy. Również w biegowym miasteczku pies powinien być na smyczy;
   • w przypadku startu "falowego" zabronione jest startowanie w pierwszej grupie startowej.
  2. Osoby startujące z psem nie będą klasyfikowane w przypadku zajęcia miejsc 1-5 w kategorii wiekowej, co oznacza, że decydując się na bieg z psem świadomie rezygnują z rywalizacji. W przypadku zajęcia takiego miejsca do wyniku zostanie doliczona "kara czasowa" powodująca wypadnięcie poza pierwszą piątkę zawodników w danej kategorii wiekowej.
  3. Ewentualny rekord trasy poprawiony przez osobę biegnącą z psem nie będzie uznany.
 16. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika.
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich Sponsorów / Partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie www.citytrail.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.
  12. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz