Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2023/2024

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Stowarzyszenie Sport dla Każdego, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 05 98.
  3. Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 2. PATRONAT HONOROWY
  1. Lista Patronów honorowych zostanie opublikowana najpóźniej na kilka tygodni przed planowanym terminem zawodów.
 3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden to ogólnopolski cykl biegów przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbywają się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane zostanie 5 biegów w ciągu 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Każda z lokalizacji będzie posiadała odrębną klasyfikację końcową.
  2. Uczestnikiem biegu głównego na dystansie 5 km mogą zostać osoby urodzone nie później niż w roku 2007.
 4. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  1. Terminarz biegów:
   • Bydgoszcz: 15 października, 3 grudnia, 7 stycznia, 11 lutego, 10 marca;
   • Katowice: 22 października, 19 listopada, 17 grudnia, 25 lutego, 24 marca;
   • Lublin: 4 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 9 marca;
   • Łódź: 5 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego, 10 marca;
   • Olsztyn: 7 października, 25 listopada, 13 stycznia, 17 lutego, 16 marca;
   • Poznań: 30 września, 4 listopada, 9 grudnia, 3 lutego, 2 marca;
   • Szczecin: 1 października, 5 listopada, 10 grudnia, 4 lutego, 3 marca;
   • Trójmiasto: 8 października (Gdańsk), 26 listopada (Gdynia), 14 stycznia (Gdańsk), 18 lutego (Gdynia), 17 marca (Gdańsk);
   • Warszawa: 14 października, 2 grudnia, 6 stycznia, 10 lutego, 9 marca;
   • Wrocław: 21 października, 18 listopada, 16 grudnia, 24 lutego, 23 marca;
   • biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;
   • w osobnych terminach odbędą się oficjalne zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż w tygodniu rozpoczynającym ostatnią serię biegów. 
  2. Miejsce zawodów:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 6. TRASA / DYSTANS
  1. Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach miejskich.
  2. Dystans biegów wynosi 5 km.
 7. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to osoba, która ukończyła (lub ukończy w roku 2023) 16 lat i została zarejestrowana drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.
  2. Uczestnicy urodzeni w latach: 2005 – 2007, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 8. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia można dokonać:
   • drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl/zapisy;
   • bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów (najpóźniej 30 minut przed startem biegu).
  2. Zgłoszenie elektroniczne: 
   • jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody);
   • zawodnikom zgłoszonym elektronicznie zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w biurze zawodów;
   • pakiet startowy zawodnika zgłoszonego elektronicznie należy odebrać w stacjonarnym biurze zawodów w godzinach: 08:30 - 10:30 podając obsłudze swój numer startowy;
   • podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport, legitymacja szkolna).
  3. Zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów:
   • zgłoszenia dokonujemy przy stanowisku "NIEZAPISANI" w godzinach 08:30 - 10:30;
   • opłatę startową można uiścić gotówką lub kartą płatniczą.
  4. Zgłoszenie na cały cykl - "karnet":
   • istnieje możliwość zgłoszenia z góry na cały cykl biegów (czyli 5 biegów w jednej lokalizacji) - warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest wykupienie "karnetu";
   • karnet można wykupić wyłącznie wybierając elektroniczną wersję zgłoszenia, najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą pierwszy, drugi lub trzeci bieg w danym mieście;
   • w przypadku dokonania płatności z góry za cały cykl nie ma potrzeby zgłaszania obecności w biurze zawodów (poza pierwszym startem kiedy trzeba odebrać numer startowy i chip) - konieczne jest natomiast posiadanie numeru startowego wraz z chipem oraz punktualna obecność na starcie biegu (godz. 11:00);
   • w przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru rezerwowego za dodatkową opłatą (5zł).
 9. OPŁATA STARTOWA
  1. Opłata jednorazowa:
   • 39,99 zł płatna przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody;
   • 45,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
  2. "Karnet" na cały cykl:
   • 129,99 zł – płatny przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą pierwszy, drugi lub trzeci bieg w danym mieście (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty);
   • w ramach karnetu zawodnicy otrzymują:
    • możliwość startu we wszystkich pięciu biegach cyklu w danym mieście;
    • numer startowy oraz chip na własność (po pierwszym odebraniu pakietu startowego zawodnicy nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy i chip każdorazowo na start biegu);
    • możliwość jednego darmowego startu w innej lokalizacji niż ta na którą został wykupiony karnet (aby skorzystać z tej możliwości napisz maila z informacją o chęci startu na adres: kontakt@citytrail.pl najpóźniej do końca dnia w środę przed weekendowym biegiem);
    • możliwość dokupienia w trakcie rejestracji: czapki lub skarpetek (1 pary) lub zestawu książek w promocyjnej cenie (50% rabatu).
   • nie ma możliwości wykupienia karnetu w biurze zawodów;
  3. Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
    • 20,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
    • 40,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Las Na Zawsze” (z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 131/34, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000804844, NIP 521-38-77-161);
    • w przypadku wyboru karnetu numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do pierwszego biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony inną grafiką i logotypem Fundacji "Las na Zawsze";
  4. Ogólne informacje:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w biurze zawodów;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
  5. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
   • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania wszystkich biegów zaplanowanych w ramach cyklu Grand Prix dopuszcza się zmianę regulaminu w zakresie zasad rywalizacji;
   • w przypadku odwołania części biegów cyklu Grand Prix opłata startowa wpłacona w ramach "karnetu" zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby biegów, które się odbyły;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania któregoś z biegów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 10. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy startu / mety biegu:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – polana Różopole (współrzędne geograficzne: 53.161781, 18.026715);
   • Katowice: Giszowiec – restauracja Rybaczówka (współrzędne geograficzne: 50.222015, 19.054617);
   • Lublin: Las Dąbrowa - okolice kempingu Dąbrowa (współrzędne geograficzne: 51.177568, 22.537041);
   • Łódź: Park Baden-Powella – motodrom (współrzędne geograficzne: 51.770918, 19.502853).
   • Olsztyn: Jezioro Długie – przy mostku nad jeziorem (współrzędne geograficzne: 53.786652, 20.459867);
   • Poznań: plaża nad jeziorem Rusałka (współrzędne geograficzne: 52.429065, 16.877320);
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe – zajazd Szmaragd (współrzędne geograficzne: 53.373781, 14.625489);
   • Trójmiasto:
    • Gdańsk – wejście do lasu w okolicy: AWFiS Gdańsk (współrzędne geograficzne: 54.419649, 18.557404);
    • Gdynia – okolicy osiedla Mały Kack, wejście do lasu z ul. Spokojnej (współrzędne geograficzne: 54.468190, 18.525817);
   • Warszawa - Park Młociński – polana przy ul. Papirusów (współrzędne geograficzne: 52.310433, 20.930786);
   • Wrocław: Las Osobowicki – boisko sportowe w lesie (współrzędne geograficzne: 51.149517, 16.987826).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 08:30 do 10:30.
 11. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach;
   • numer startowy (imienny w przypadku zgłoszenia najpóźniej do końca dnia w środę przed pierwszym biegiem cyklu w danym mieście);
   • napój po zawodach (w zależności od pogody: ciepły izotonik, ciepła herbata lub woda);
   • baton ZmianyZmiany każdorazowo po ukończonym biegu;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej trzy biegi cyklu.
  2. Numery startowe:
   • numery startowe są stałe tj. numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu.
   • numery startowe są odbierane w biurze zawodów podczas weryfikacji. Każdy zawodnik nie posiadający karnetu jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. Wyjątek stanowią posiadacze karnetów;
   • zawodnicy posiadający karnet na cały cykl po pierwszym odebraniu pakietu startowego nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy (oraz chip) każdorazowo na start biegu.
  3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 12. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
  1. Ogólne warunki klasyfikacji:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału Startera Biegu) – zawsze dla pierwszych 50 zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach, w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowanych zostanie pierwszych 50 zawodników na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu;
   • zawodnicy, którzy nie skorzystali z możliwości opłacenia karnetu mają obowiązek zdania organizatorowi po każdym biegu cyklu chipa wraz z numerem startowym.
  2. Klasyfikacja indywidualna:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 22 lata), K/M23 (23 - 34 lata), K/M35 (35 - 39 lat), K/M40 (40 - 44 lata), K/M45 (45 - 49 lat), K/M50 (50 - 54 lata), K/M55 (55 - 59 lat), K/M60 (60 - 64 lata), K/M65 (65 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2023);
   • punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech najlepszych startów;
   • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje (kolejność czynników decydujących jak poniżej):
    • wynik bezpośredniej rywalizacji między zawodnikami / zawodniczkami;
    • najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście;
    • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
    • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji 2023/2024 w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
    • jeśli w trakcie cyklu Grand Prix  dojdzie do zmiany przebiegu trasy tj. skrócenia lub wydłużenia dystansu, czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacji.
  3. Klasyfikacja końcowa:
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej trzech z pięciu biegów w danym mieście;
   • w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
  4. Zaoczne zaliczenie cyklu:
   • istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w trzech dowolnych biegach cyklu w dowolnych lokalizacjach. Start zaoczny tj. w innym mieście, jest wyłącznie zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane trzy biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którzy pragną otrzymać pamiątkowy medal;
   • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować Organizatora (mailowo pod adresem: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal.
  5. Nagrody:
   • w klasyfikacji OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła nie mniej niż: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce);
   • w kategorii wiekowej – statuetki dla trzech najlepszych zawodników oraz nagroda rzeczowa o wartości min. 200 zł dla zwycięzcy każdej z kategorii; upominki dla zawodników z miejsc II i III;
   • wszyscy nagradzani indywidualnie zawodnicy (zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategoriach wiekowych) otrzymają także 50% rabatu na udział w biegu finałowym CITY TRAIL Gold (pod warunkiem posiadania kwalifikacji do udziału w tym biegu);
   • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika (jedna najstarsza osoba spośród wszystkich uczestników) w każdym mieście po ukończeniu przez niego cyklu w danym mieście tj. co najmniej trzech biegów;
   • zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych - nagrody nie dublują się;
   • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej trzy z pięciu biegów otrzymają pamiątkowy medal.
  6. Kontrola antydopingowa:
   • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród pięciu/pięciorga pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
   • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a we wszystkich biegach cyklu, w których wziął/a udział przed uzyskaniem wyniku kontroli i straci możliwość startu we wszystkich imprezach Fundacji Krok do Natury w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku;
   • nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym w przypadku pozytywnego wyniku;
  7. Protesty / reklamacje:
   • protesty dotyczące klasyfikacji należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 72 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;
   • reklamacje dotyczące braku wyniku lub odczytu na jednym z punkcie pomiarowych (np. zanotowany wyłącznie czas brutto mimo startu w drugiej lub późniejszej strefie startowej) należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości;
   • reklamacje w których brak wyniku lub odczytu na jednym z punktów pomiarowych wynika z błędu uczestnika (tj. brak widocznego numeru startowego w trakcie przekraczania linii mety lub niewłaściwie zamontowany chip) zostaną rozpatrzone po wpłaceniu darowizny na rzecz naszej Fundacji (numer konta do darowizn: 96 1750 0012 0000 0000 4088 0868, Fundacja Krok do Natury, tytuł przelewu: "darowizna na rzecz Fundacji"). Kwota darowizny zależna jest od terminu wysyłki reklamacji:
    • 20zł w przypadku zgłoszenia w ciągu 72h od opublikowania wyników;
    • 40zł w przypadku zgłoszenia później niż w ciągu 72h od opublikowania wyników.
 13. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
  1. Zgłoszenia i ogólne zasady:
   • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji drużynowej po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora, może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp.,;
   • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez Panel Użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
   • drużyna wybiera Kapitana, który w swoim Panelu Użytkownika „tworzy” drużynę. Kolejno Kapitan zobowiązany jest rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników np.: e-mailem, udostępniając na forum, udostępniając w grupie na Facebooku, itp.. Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia;
   • Organizator nie odpowiada za czynności związane z tworzeniem drużyny oraz przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie;
   • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe do dnia drugiego biegu w danym mieście np. jeśli drugi bieg odbywa się w sobotę 4 listopada 2023 to termin zgłoszeń do klasyfikacji upływa w tym dniu o godzinie 23:59;
   • każdy z zawodników zgłoszonych do drużyny ma obowiązek wpisania jej nazwy w rubryce "klub" w Panelu Użytkownika (jako jedynej lub jednej z kilku, np.: "CITY TRAIL Team / AZS AWF Warszawa"). Zawodnicy, którzy nie spełnią tego obowiązku do dnia drugiego biegu w danym mieście - zostaną usunięci z drużyny przez administratora strony www.citytrail.pl, a ich wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji drużynowej;
   • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna liczba zawodników. W klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki czterech/czworga najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej trzech biegów). Kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejną drużynę np. CITY TRAIL Team II, itd.;
   • zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny w jednej lokalizacji;
   • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
   • za drużynę odpowiedzialny jest Kapitan, który jako jedyny pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny. Kapitan dba, aby każdy z członków drużyny w rubryce "klub" wpisał jej nazwę (dotyczy także Kapitana).
  2. Punktacja w klasyfikacji drużynowej:
   • punktacja drużyny zostanie wyliczona na podstawie sumy punktów członków drużyny uzyskanych w poszczególnych biegach na podstawie kolejności ustalonej po przeliczeniu wyników biegu przy użyciu "WMA Age Grading Tables";
   • punktacja mężczyzn w klasyfikacji będzie tożsama z wyliczoną przy użyciu wskaźnika "WMA Age Grading factors" punktacją;
   • punktacja kobiet w klasyfikacji drużynowej zostanie wyliczona z punktacji opisanej powyżej przy dodatkowym zastosowaniu przelicznika wyznaczonego na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami, wg wzoru: x = liczba mężczyzn startujących w biegu / liczba kobiet startujących w biegu np. jeśli w zawodach wzięło udział 1200 biegaczy, z czego 400 to kobiety, a 800 mężczyźni, to x = 2, więc punkty kobiet będą mnożone razy 2.
  3. Nagrody:
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn.
 14. NORDIC WALKING
  1. Dozwolone jest użycie kijków do marszu nordic walking.
  2. Zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
  3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami nordic walking.
 15. BIEG Z PSEM
  1. Bieg z psem jest dozwolony, zgodnie z poniższymi zasadami:
   • jeden biegacz może startować tylko z jednym psem;
   • zalecane jest startowanie na końcu stawki i zachowanie bezpiecznej odległości od innych biegaczy. Osoba startująca z psem jest w pełni odpowiedzialna za swojego pupila oraz jego zachowanie;
   • pies startujący w zawodach musi przez cały bieg być na krótkiej smyczy. Również w biegowym miasteczku pies powinien być na smyczy;
   • w przypadku startu "falowego" zabronione jest startowanie w pierwszej grupie startowej.
  2. Osoby startujące z psem nie będą klasyfikowane w przypadku zajęcia miejsc 1-5 w kategorii wiekowej, co oznacza, że decydując się na bieg z psem świadomie rezygnują z rywalizacji. W przypadku zajęcia takiego miejsca do wyniku zostanie doliczona "kara czasowa" powodująca wypadnięcie poza pierwszą piątkę zawodników w danej kategorii wiekowej.
  3. Ewentualny rekord trasy poprawiony przez osobę biegnącą z psem nie będzie uznany.
 16. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika.
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich Sponsorów / Partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie www.citytrail.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.
  12. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

Sponsor tytularny