z

Bieg główny

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2021/2022

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec.
  2. Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
 2. PATRONAT HONOROWY
  1. Lista Patronów honorowych zostanie opublikowana najpóźniej na kilka tygodni przed planowanym terminem zawodów.
 3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden to ogólnopolski cykl biegów przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbywają się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane zostanie 5 biegów w ciągu 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Każda z lokalizacji będzie posiadała odrębną klasyfikację końcową.
  2. Uczestnikiem biegu głównego na dystansie 5 km mogą zostać osoby urodzone nie później niż w roku 2005.
 4. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  1. Terminarz biegów:
   • Bydgoszcz: 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 20 lutego, 20 marca;
   • Katowice: 31 października, 28 listopada, 16 stycznia, 27 lutego, 27 marca;
   • Lublin: 6 listopada, 11 grudnia, 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca;
   • Łódź: 7 listopada, 12 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca;
   • Olsztyn: 16 października, 13 listopada, 11 grudnia, 12 lutego, 12 marca;
   • Poznań: 23 października, 20 listopada, 18 grudnia, 5 lutego, 5 marca;
   • Szczecin: 24 października, 21 listopada, 19 grudnia, 6 lutego, 6 marca;
   • Trójmiasto: 17 października (Gdańsk), 14 listopada (Gdynia), 12 grudnia (Gdańsk), 13 lutego (Gdynia), 13 marca (Gdańsk);
   • Warszawa: 6 listopada, 4 grudnia, 8 stycznia, 19 lutego, 19 marca;
   • Wrocław: 30 października, 27 listopada, 15 stycznia, 26 lutego, 26 marca;
   • biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;
   • w osobnych terminach odbędą się oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.
  2. Miejsce zawodów:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 6. TRASA / DYSTANS
  1. Trasy biegów prowadzą po lasach lub parkach miejskich.
  2. Dystans biegów wynosi 5 km.
 7. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to osoba, która ukończyła (lub ukończy w roku 2021) 16 lat i została zarejestrowana drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.
  2. Uczestnicy urodzeni w latach: 2003 – 2005, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
  1. Zgłoszenia:
   • zgłoszenia są dokonywane drogą elektroniczną poprzez Panel Zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej: www.citytrail.pl/zapisy;
   • zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed zawodami, tj.: jeśli START jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 we wtorek);
   • po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów, w dniu biegu w godzinach 08:30 - 10:30;
   • biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;
   • podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport, legitymacja szkolna).
  2. Limity uczestników:
   • Limit uczestników dla wszystkich lokalizacji poza Szczecinem i Poznaniem: 500 osób na każdy z pięciu biegów cyklu (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19)
   • Poznań:
    • 1000 opłaconych karnetów (w tym min. 500 osób zaszczepionych przeciwko COVID-19);
    • 250 opłaconych pojedynczych startów na każdy z pięciu biegów (w tym min. 125 osób zaszczepionych przeciwko COVID-19);
   • Szczecin:
    • 800 opłaconych karnetów (w tym min. 400 osób zaszczepionych przeciwko COVID-19);
    • 200 opłaconych pojedynczych startów na każdy z pięciu biegów (w tym min. 100 osób zaszczepionych przeciwko COVID-19).
   • Po wyczerpaniu limitu uczestników nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu.
  3. Opłata startowa:
   • opłata jednorazowa:
    • 29,90 zł – płatna przez panel elektroniczny najpóźniej na cztery dni przed biegiem;
    • 35,00 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów;
   • "karnet" na cały cykl:
    • 99,90 zł – płatny przez panel elektroniczny, w wersji STANDARD - w ramach którego zawodnicy mają obowiązek każdorazowo zwrócić numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
    • 109,90 zł – płatny przez panel elektroniczny, w wersji PREMIUM - w ramach którego zawodnicy otrzymują numer startowy oraz chip do pomiaru czasu na własność;
    • niezależnie od wybranej opcji karnet musi zostać opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na cztery dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty);
    • pierwsze 6000 wykupionych karnetów oprócz możliwości startu we wszystkich biegach cyklu w danym mieście zawiera także zimową czapkę do biegania. Czapkę można odebrać razem z pakietem startowym w biurze zawodów w terminach pierwszych trzech biegów cyklu w danym mieście;
    • nie ma możliwości wykupienia karnetu w biurze zawodów;
   • pakiet charytatywny:
    • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
     • 10,00 zł - w przypadku wyboru jednorazowej opłaty wpisowej;
     • 30,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
    • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Fundacji „Las Na Zawsze” (z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 131/34, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000804844, NIP 521-38-77-161);
    • w przypadku wyboru karnetu numer startowy osoby, która dokona rejestracji przed zamknięciem zapisów elektronicznych do pierwszego biegu i wybierze pakiet charytatywny zostanie specjalnie oznaczony inną grafiką i logotypem Fundacji "Las na Zawsze";
   • ogólne informacje:
    • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w biurze zawodów;
    • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
    • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
   • zmiana terminu / odwołanie biegu:
    • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania wszystkich biegów zaplanowanych w ramach cyklu Grand Prix dopuszcza się zmianę regulaminu w zakresie zasad rywalizacji;
    • w przypadku odwołania części biegów cyklu Grand Prix opłata startowa wpłacona w ramach "karnetu" zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby biegów, które się odbyły;
    • w przypadku braku możliwości zorganizowania któregoś z biegów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 9. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy startu / mety biegu:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – polana Różopole (współrzędne geograficzne: 53.161781, 18.026715);
   • Gdańsk – wejście do lasu w okolicy: AWFiS Gdańsk (współrzędne geograficzne: 54.419649, 18.557404);
   • Gdynia – okolica osiedla Mały Kack, wejście do lasu z ul. Spokojnej (współrzędne geograficzne: 54.468190, 18.525817)
   • Katowice: Giszowiec – restauracja Rybaczówka (współrzędne geograficzne: 50.222015, 19.054617);
   • Lublin: Las Dąbrowa - okolice kempingu Dąbrowa (współrzędne geograficzne: 51.177568, 22.537041);
   • Łódź: Park Baden-Powella – motodrom (współrzędne geograficzne: 51.770918, 19.502853).
   • Olsztyn: Jezioro Długie – przy mostku nad jeziorem (współrzędne geograficzne: 53.786652, 20.459867);
   • Poznań: plaża nad jeziorem Rusałka (współrzędne geograficzne: 52.429065, 16.877320);
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe – zajazd Szmaragd (współrzędne geograficzne: 53.373781, 14.625489);
   • Warszawa - Park Młociński – polana przy ul. Papirusów (współrzędne geograficzne: 52.310433, 20.930786);
   • Wrocław: Las Osobowicki – boisko sportowe w lesie (współrzędne geograficzne: 51.149517, 16.987826).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 08:30 do 10:30.
 10. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napoje i poczęstunek po zawodach;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej trzy biegi cyklu;
   • niespodzianka dla osób czytających dokładnie regulamin - kod rabatowy o wartości 15% (od aktualnej ceny!): CITYTRAIL21. Kod można wykorzystać na produkty marki Salomon na stronie www.sklepbiegacza.pl - kod ważny jest do końca września 2021. Zniżka nie dotyczy produktów wykluczonych z rabatowania.
  2. Numery startowe:
   • numery startowe są stałe tj. numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu.
   • numery startowe są odbierane w biurze zawodów podczas weryfikacji. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. Wyjątek stanowią posiadacze karnetu w wersji PREMIUM.
  3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 11. KLASYFIKACJA
  1. Ogólne warunki klasyfikacji:
   • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika;
   • klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
    • na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału Startera Biegu) – zawsze dla pierwszych 50 zawodników na mecie oraz dla wszystkich zawodników w biegach, w których frekwencja nie przekracza 300 zawodników, a start odbywa się w jednej turze;
    • na podstawie czasu netto (czas od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) w przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników i/lub startu odbywającego się w więcej niż jednej turze. W takim przypadku na podstawie czasu rzeczywistego sklasyfikowanych zostanie pierwszych 50 zawodników na mecie;
    • ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu;
   • zawodnicy, którzy nie skorzystali z możliwości zakupu na własność chipa do pomiaru czasu mają obowiązek zdania go organizatorowi po każdym biegu cyklu wraz z numerem startowym.
  2. Klasyfikacja indywidualna:
   • klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn;
   • kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 - 29 lat), K/M30 (30 - 39 lat), K/M40 (40 - 49 lat), K/M50 (50 - 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej);
   • o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2021);
   • punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd;
   • zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z trzech najlepszych startów;
   • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje:
    • najlepszy czas uzyskany w edycji 2021/2022 w danym mieście;
    • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2021/2022 w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
    • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji 2021/2022 w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
    • jeśli w trakcie cyklu Grand Prix  dojdzie do zmiany przebiegu trasy tj. skrócenia lub wydłużenia dystansu, czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacji.
  3. Klasyfikacja drużynowa:
   • drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora, może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp.,;
   • drużynę do rywalizacji zgłasza się poprzez Panel Użytkownika na stronie www.citytrail.pl;
   • drużyna wybiera Kapitana, który w swoim Panelu Użytkownika „tworzy” drużynę. Kolejno Kapitan zobowiązany jest rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników np.: e-mailem, udostępniając na forum, udostępniając w grupie na Facebooku, itp.. Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia.
   • Organizator nie odpowiada za czynności związane z tworzeniem drużyny oraz przetwarzaniem danych osobowych w tym zakresie;
   • zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe do dnia drugiego biegu w danym mieście np. jeśli drugi bieg odbywa się w sobotę 13 listopada 2021 to termin zgłoszeń do klasyfikacji upływa w tym dniu o godzinie 23:59;
   • każdy z zawodników zgłoszonych do drużyny ma obowiązek wpisania jej nazwy w rubryce "klub" w Panelu Użytkownika (jako jedynej lub jednej z kilku, np.: "CITY TRAIL Team / AZS AWF Warszawa"). Zawodnicy, którzy nie spełnią tego obowiązku do dnia drugiego biegu w danym mieście - zostaną usunięci z drużyny przez administratora strony www.citytrail.pl, a ich wyniki nie będą zaliczane do klasyfikacji drużynowej;
   • do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników. W klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki czterech/czworga najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej trzech biegów). Kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejną drużynę np. CITY TRAIL Team II, itd.;
   • punktacja drużyny zostanie wyliczona na podstawie sumy punktów zawodników:
    • punktacja mężczyzn w klasyfikacji będzie tożsama z punktacją w klasyfikacji indywidualnej;
    • punktacja kobiet w klasyfikacji drużynowej zostanie wyliczona z punktacji w klasyfikacji generalnej przy zastosowaniu przelicznika wyznaczonego na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami, wg wzoru: x = liczba mężczyzn startujących w biegu / liczba kobiet startujących w biegu np. jeśli w zawodach wzięło udział 1200 biegaczy, z czego 400 to kobiety, a 800 mężczyźni, to x = 2, więc punkty kobiet będą mnożone razy 2;
   • zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny w jednej lokalizacji;
   • w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;
   • za drużynę odpowiedzialny jest Kapitan, który jako jedyny pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny. Kapitan dba, aby każdy z członków drużyny w rubryce "klub" wpisał jej nazwę (dotyczy także Kapitana).
  4. Klasyfikacja końcowa:
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej trzech z pięciu biegów w danym mieście;
   • w klasyfikacji generalnej cyklu po wszystkich biegach danej edycji wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.
  5. Zaoczne zaliczenie cyklu:
   • istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w trzech dowolnych biegach cyklu w dowolnych lokalizacjach. Start zaoczny tj. w innym mieście, jest wyłącznie zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane trzy biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którzy pragną otrzymać pamiątkowy medal;
   • zawodnik, który zaliczy cykl zaocznie powinien poinformować Organizatora (mailowo pod adresem: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście chciałby odebrać pamiątkowy medal.
  6. Nagrody:
   • w klasyfikacji OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników. Wartość nagród będzie wynosiła ok.: 1000 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 600 zł (III miejsce), 500 zł (IV miejsce), 400 zł (V miejsce);
   • w kategorii wiekowej – statuetki dla trzech najlepszych zawodników. Nagroda rzeczowa o wartości min. 200 zł dla zwycięzcy każdej z kategorii; upominki dla zawodników z miejsc II i III;
   • w klasyfikacji drużynowej – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn;
   • oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki lub najstarszego zawodnika (jedna najstarsza osoba spośród wszystkich uczestników) w każdym mieście po ukończeniu przez niego cyklu w danym mieście tj. co najmniej trzech biegów;
   • zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych - nagrody nie dublują się;
   • wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej trzy z pięciu biegów otrzymają pamiątkowy medal.
  7. Kontrola antydopingowa:
   • kontrola antydopingowa może zostać przeprowadzona wśród pięciu/pięciorga pierwszych zawodników na mecie (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;
   • w przypadku pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a we wszystkich biegach cyklu, w których wziął/a udział przed uzyskaniem wyniku kontroli i straci możliwość startu we wszystkich imprezach Fundacji Krok do Natury w ciągu 24 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku;
   • nagrody wcześniej przyznane zostaną odebrane osobom wyżej wymienionym w przypadku pozytywnego wyniku;
 12. NORDIC WALKING
  1. Dozwolone jest użycie kijków do marszu nordic walking.
  2. Zawodników maszerujących z kijkami obowiązują wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
  3. Nie będzie odrębnej klasyfikacji dla zawodników maszerujących z kijkami nordic walking.
 13. BIEG Z PSEM
  1. Bieg z psem jest dozwolony, zgodnie z poniższymi zasadami:
   • jeden biegacz może startować tylko z jednym psem;
   • zalecane jest startowanie na końcu stawki i zachowanie bezpiecznej odległości od innych biegaczy. Osoba startująca z psem jest w pełni odpowiedzialna za swojego pupila oraz jego zachowanie;
   • pies startujący w zawodach musi przez cały bieg być na krótkiej smyczy. Również w biegowym miasteczku pies powinien być na smyczy.
  2. Osoby startujące z psem nie będą klasyfikowane w przypadku zajęcia miejsc 1-5 w klasyfikacji open lub w kategorii wiekowej, co oznacza, że decydując się na bieg z psem świadomie rezygnują z rywalizacji.
  3. Ewentualny rekord trasy poprawiony przez osobę biegnącą z psem nie będzie uznany.
 14. ŚRODKI OCHRONY
  1. Każdy z Uczestników w trakcie rejestracji elektronicznej ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19 (niezależnie od tego, czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna). Uczestnik, który nie chce udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19, ma możliwość zgłoszenia wyłącznie w dniu biegu, w biurze zawodów (każdorazowo przed biegiem cyklu).
  2. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
  3. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed biegiem i po biegu, sklepik, bufety Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
  4. W strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) i strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
  5. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
  6. Do biura zawodów uczestnicy przychodzą bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, w taki sposób, aby uniknąć kolejek.
  7. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
  8. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
  9. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
  10. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 15. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych;
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika;
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich sponsorów/partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów;
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie www.citytrail.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych,
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.
  12. Protesty należy składać mailowo (pod adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
  13. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

Sponsor tytularny

Partnerzy generalni