CITY TRAIL Junior

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL Junior 2023/2024 

 1. ORGANIZATOR
  1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
  2. Stowarzyszenie Sport dla Każdego, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 05 98
 2. PATRONAT HONOROWY
  1. Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk.
 3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1. Grand Prix CITY TRAIL Junior to ogólnopolski cykl biegów dla dzieci i młodzieży o charakterze indywidualnym. Rywalizacja odbywa się na wyznaczonych trasach, w lasach i parkach. Dystanse to 200m, 400m, 600m i 1 km - w zależności od wieku zawodnika.
  2. Zawody odbywają się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane zostanie 5 biegów na przestrzeni 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja łączna, a na jej podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy cyklu. Każda z lokalizacji będzie posiadała odrębną klasyfikację końcową.
  3. W biegach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 16. roku życia. Nie obowiązują limity miejsc.
 4. CEL ZAWODÓW
  1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej z rówieśnikami.
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. Terminarz biegów:
   • Bydgoszcz: 15 października, 3 grudnia, 7 stycznia, 11 lutego, 10 marca;
   • Katowice: 22 października, 19 listopada, 17 grudnia, 25 lutego, 24 marca;
   • Lublin: 4 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 9 marca;
   • Łódź: 5 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego, 10 marca;
   • Olsztyn: 7 października, 25 listopada, 13 stycznia, 17 lutego, 16 marca;
   • Poznań: 30 września, 4 listopada, 9 grudnia, 3 lutego, 2 marca;
   • Szczecin: 1 października, 5 listopada, 10 grudnia, 4 lutego, 3 marca;
   • Trójmiasto: 8 października (Gdańsk), 26 listopada (Gdynia), 14 stycznia (Gdańsk), 18 lutego (Gdynia), 17 marca (Gdańsk);
   • Warszawa: 14 października, 2 grudnia, 6 stycznia, 10 lutego, 9 marca;
   • Wrocław: 21 października, 18 listopada, 16 grudnia, 24 lutego, 23 marca;
   • w osobnych terminach odbędą się oficjalne zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż w tygodniu rozpoczynającym ostatnią serię biegów. 
  2. Plan minutowy zawodów:
   • D0/D1 – godz. 09:20 - zbiórka organizacyjna, 09:30 - start biegu;
   • D2 – godz. 09:45;
   • D3 – godz. 10:00;
   • D4/D5 – godz. 10:15.
  3. Miejsce zawodów:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwo Żołędowo;
   • Katowice: Giszowiec (okolice stawów Barbara i Janina);
   • Lublin: Las Dąbrowa (okolice Kempingu Dąbrowa);
   • Łódź: Park Baden-Powella;
   • Olsztyn: Jezioro Długie;
   • Poznań: Jezioro Rusałka;
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe;
   • Trójmiasto: Nadleśnictwo Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy osiedla Mały Kack (ul. Spokojna);
   • Warszawa: Park Młociński;
   • Wrocław: Las Osobowicki.
 6. TRASA I DYSTANS:
  1. Zawody CITY TRAIL Junior odbywają się na terenie lasów / parków w okolicach miast. Nawierzchnia jest zróżnicowana (ścieżki szutrowe, ścieżki leśne, kostka brukowa, asfalt) i zależne od lokalizacji w której odbywają się zawody.
  2. Dystans zależny jest od rocznika (kategorii wiekowej) uczestników i dostosowany do ich rozwoju psychomotorycznego.
  3. Dystanse dla poszczególnych kategorii wiekowych:
   • D0 (do 4 lat) – dystans ok. 200 m;
   • D1 (5-6 lat) – dystans ok. 200 m;
   • D2 (7-8 lat) – dystans ok. 400 m;
   • D3 (9-10 lat) – dystans ok. 600 m;
   • D4 (11-12 lat) – dystans ok. 1 km;
   • D5 (13-15 lat) – dystans ok. 1 km.
  4. Dystans biegów w kategoriach D4 i D5 jest orientacyjny i może ulegać zmianie (+/- 250 metrów) w zależności od lokalizacji.
 7. UCZESTNICY
  1. Uczestnik to dziecko, urodzone w latach 2008 – 2023, które:
   • zostało zarejestrowane droga elektroniczną (na stronie www.citytrail.pl) lub bezpośrednio w biurze zawodów (w dniu startu);
   • zostało zweryfikowane w biurze zawodów w dniu biegu (lub dzień wcześniej jeśli biuro funkcjonowało w taki sposób);
   • jest w stanie samodzielnie pokonać trasę biegu (dotyczy kategorii D1 i starszych) lub przynajmniej jej fragment (dotyczy kategorii D0).
  2. Warunkiem dopuszczenia dziecka do startu jest:
   • obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów;
   • posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka (w kategoriach w których wyłaniani są zwycięzcy: D2, D3, D4, D5).
 8. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia można dokonać:
   • drogą elektroniczną poprzez panel użytkownika dostępny na stronie www.citytrail.pl (po uprzedniej rejestracji). Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko" i wybierając z listy odpowiednie zawody;
   • bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów (najpóźniej 20 minut przed startem biegu).
  2. Zgłoszenie elektroniczne: 
   • zgłoszenie elektroniczne (zarówno opłacone jak i nieopłacone) musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 10 minut przed biegiem danej kategorii;
   • w przypadku chęci opłacenia pakietu startowego on-line opłatę należy wnieść najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody;
   • zawodnikom zgłoszonym na cały cykl z góry ("karnet") zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w biurze zawodów;
   • zawodnikom zgłoszonym na jeden bieg numer startowy zostanie nadany dopiero w dniu biegu w trakcie weryfikacji w biurze zawodów.
   • pakiet startowy zawodnika zgłoszonego elektronicznie należy odebrać w stacjonarnym biurze zawodów w godzinach: 08:30 - 10:30 podając obsłudze nazwisko dziecka;
   • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
   • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
  3. Zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów:
   • zgłoszenia dokonujemy przy stanowisku "NIEZAPISANI" w godzinach 08:30 - 10:00;
   • opłatę startową można uiścić gotówką lub kartą płatniczą;
   • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
   • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
  4. Zgłoszenie na cały cykl - "karnet":
   • istnieje możliwość zgłoszenia dziecka z góry na cały cykl biegów (czyli 5 biegów w jednej lokalizacji) - warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest wykupienie "karnetu";
   • karnet można wykupić wyłącznie wybierając elektroniczną wersję zgłoszenia, najpóźniej na 3 lub 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem w danym mieście;
   • zawodnikom dla których zostanie wykupiony karnet zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w dniu swojego pierwszego startu na własność. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest przypilnowanie aby dziecko zawsze posiadało numer startowy w trakcie zawodów;
   • w przypadku dokonania płatności z góry za cały cykl nie ma potrzeby zgłaszania obecności w biurze zawodów (poza pierwszym startem kiedy trzeba odebrać numer startowy) - konieczne jest natomiast posiadanie numeru startowego oraz punktualna obecność na zbiórce organizacyjnej - zgodnie z planem minutowym (pkt. V.2 niniejszego Regulaminu);
   • w przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru rezerwowego za dodatkową opłatą (5zł).
 9. OPŁATA STARTOWA
  1. Jednorazowa opłata:
   • 19,99 zł - płatna przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą zawody;
   • 25,00 zł - płatna w biurze zawodów w dniu biegu.
  2. "Karnet" na cały cykl:
   • 64,99 zł - płatny przez panel elektroniczny najpóźniej do godziny 23:59 w środę poprzedzającą pierwszy, drugi lub trzeci bieg w danym mieście (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty);
   • w ramach karnetu zawodnicy otrzymują:
    • możliwość startu we wszystkich pięciu biegach cyklu w danym mieście;
    • numer startowy na własność (po pierwszym odebraniu pakietu startowego zawodnicy nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy każdorazowo na start biegu);
    • możliwość jednego darmowego startu w innej lokalizacji niż ta na którą został wykupiony karnet (aby skorzystać z tej możliwości napisz maila z informacją o chęci startu na adres: kontakt@citytrail.pl najpóźniej do końca dnia w środę przed weekendowym biegiem);
    • możliwość dokupienia w trakcie rejestracji: czapki lub skarpetek (1 pary) lub zestawu książek w promocyjnej cenie (50% rabatu).
   • karnet musi zostać opłacony w panelu zapisów w nieprzekraczalnym terminie na cztery dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty);
   • nie ma możliwości wykupienia karnetu w biurze zawodów.
  3. Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
    • 10,00 zł - w przypadku wyboru pojedynczego biegu;
    • 20,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana dodatkowo w ramach charytatywnej ścieżki zapisu zostanie przekazana na rzecz Fundacji Las na Zawsze (z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 131/34, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000804844, NIP 521-38-77-161);
   • numer startowy zawodników posiadających karnet, zapisanych poprzez ścieżkę charytatywną zostanie oznaczony logotypem Fundacji Las na Zawsze.
  4. Ogólne informacje:
   • opłatę startową uiszcza się podczas rejestracji na stronie internetowej www.citytrail.pl lub w biurze zawodów;
   • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie, zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;
   • opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
  5. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
   • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania wszystkich biegów zaplanowanych w ramach cyklu Grand Prix dopuszcza się zmianę regulaminu w zakresie zasad rywalizacji;
   • w przypadku odwołania części biegów cyklu Grand Prix opłata startowa wpłacona w ramach "karnetu" zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby biegów, które się odbyły;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania któregoś z biegów w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane).
 10. BIURO ZAWODÓW
  1. Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy startu / mety biegu:
   • Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek – polana Różopole (współrzędne geograficzne: 53.161781, 18.026715);
   • Katowice: Giszowiec – restauracja Rybaczówka (współrzędne geograficzne: 50.222015, 19.054617);
   • Lublin: Las Dąbrowa - okolice Kempingu Dąbrowa (współrzędne geograficzne: 51.177568, 22.537041);
   • Łódź: Park Baden-Powella – Motodrom (współrzędne geograficzne: 51.770918, 19.502853).
   • Olsztyn: Jezioro Długie – przy mostku nad jeziorem (współrzędne geograficzne: 53.786652, 20.459867);
   • Poznań: plaża nad Jeziorem Rusałka (współrzędne geograficzne: 52.429065, 16.877320);
   • Szczecin: Jezioro Szmaragdowe – zajazd Szmaragd (współrzędne geograficzne: 53.373781, 14.625489);
   • Trójmiasto:
    • Gdańsk – wejście do lasu w okolicy: AWFiS Gdańsk (współrzędne geograficzne: 54.419649, 18.557404);
    • Gdynia – okolicy osiedla Mały Kack, wejście do lasu z ul. Spokojnej (współrzędne geograficzne: 54.468190, 18.525817);
   • Warszawa - Park Młociński – polana przy ul. Papirusów (współrzędne geograficzne: 52.310433, 20.930786);
   • Wrocław: Las Osobowicki – boisko sportowe w lesie (współrzędne geograficzne: 51.149517, 16.987826).
  2. Biuro zawodów czynne jest w godzinach:
   • od 08:30 do 10:00.
 11. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  1. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
   • start w zawodach, pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do toalet przed i po zawodach;
   • numer startowy;
   • napój po zawodach (w zależności od pogody: ciepły izotonik, ciepła herbata lub woda);
   • baton ZmianyZmiany każdorazowo po ukończonym biegu;
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej 3 z 5 biegów cyklu.
  2. W klasyfikacji końcowej cyklu najlepsi zawodnicy kategorii D2, D3, D4 i D5 zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
  3. Wszyscy uczestnicy kategorii D0 i D1, którzy ukończą co najmniej 3 z 5 biegów cyklu otrzymają także: sportowy upominek.
 12. KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY:
  1. Ogólne informacje:
   • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
   • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK  ("Poza konkursem" - będą zaliczać biegi i będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej);
   • nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
   • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przypisania dziecka do kategorii wiekowej ostateczna decyzja należy do Organizatora.
  2. System liczenia punktów do klasyfikacji generalnej cyklu:
   • punkty w klasyfikacji przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd. (osobno dla kategorii chłopców i dziewcząt);
   • zwycięzcą klasyfikacji zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki ze swoich trzech najlepszych startów;
   • w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje:
    • najlepszy czas uzyskany w edycji w danym mieście;
    • drugi najlepszy czas uzyskany w edycji w danym mieście w przypadku gdyby najlepszy wynik był identyczny;
    • trzeci najlepszy czas uzyskany w edycji w danym mieście w przypadku gdyby drugi wynik był identyczny - itd.;
    • jeśli w trakcie któregoś z biegów cyklu Grand Prix dojdzie do zmiany przebiegu trasy (tj. skrócenia lub wydłużenia dystansu), czasy z takiego biegu nie będą decydowały o kolejności w klasyfikacji.
  3. Kategorie wiekowe:
   • D0 – do 4 lat (2019 - 2023);
   • D1 – 5 – 6 lat (2017 - 2018);
   • D2 – 7 – 8 lat (2015 - 2016);
   • D3 – 9 – 10 lat (2013 - 2014);
   • D4 – 11 – 12 lat (2011 - 2012);
   • D5 – 13 – 15 lat (2008 - 2010).
  4. Nagrody:
   • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 3 z 5 biegów w danym mieście;
   • w kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy, wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz sportowy upominek;
   • w kategoriach wiekowych D2, D3, D4 oraz D5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1-3 – osobno dla chłopców i dziewcząt.
  5. Zaoczne zaliczenie cyklu:
   • istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w 3 dowolnych biegach cyklu (w dowolnych lokalizacjach). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 3 biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym zależy na zaliczeniu cyklu i zdobyciu pamiątkowego medalu;
   • opiekunowie zawodnika, który zaliczy cykl zaocznie powinni poinformować organizatora (mailowo na adres: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście zawodnik odbierze pamiątkowy medal.
 13. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
  1. Dane osobowe uczestników biegów CITY TRAIL Junior będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach CITY TRAIL obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika (lub w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów).
  3. Wszyscy rodzice / opiekunowie, których podopieczni startują w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.
  4. Rodzic / opiekun ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
  2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców / opiekunów.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z Organizatorem.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna i wyłącznie rodzic / opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy rodzice / opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyrażając zgodę na start swojego podopiecznego w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub Rodzic / Opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Rodzicom / Opiekunom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich Uczestników mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Protesty dotyczące wyników należy składać mailowo (na adres: wyniki@citytrail.pl) w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
  12. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów CITY TRAIL jest zabroniona.
  13. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezpośrednio po jego ogłoszeniu na stronie www.citytrail.pl.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz