z

Warszawa

Wyniki

Edycja 2017/2018

Bieg 1

22.10.2017
11:00
godzina

Bieg 2

12.11.2017
11:00
godzina

Bieg 3

17.12.2017
11:00
godzina

Bieg 4

21.01.2018
11:00
godzina
Wyniki w przygotowaniu

Bieg 5

18.02.2018
11:00
godzina

Bieg 6

18.03.2018
11:00
godzina

Edycja 2016/2017

Edycja 2015/2016

Edycja 2014/2015

Edycja 2013/2014