z

Katowice

Wyniki

Edycja 2017/2018

Bieg 1

08.10.2017
11:00
godzina

Bieg 2

04.11.2017
11:00
godzina

Bieg 3

03.12.2017
11:00
godzina

Bieg 4

07.01.2018
11:00
godzina

Bieg 5

04.02.2018
11:00
godzina

Bieg 6

04.03.2018
11:00
godzina

Edycja 2016/2017

Edycja 2015/2016

Edycja 2014/2015

Edycja 2013/2014