z

Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej tylko do 30 listopada

21.11.2016

Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej tylko do 30 listopada

Rywalizacja teamów towarzyszy naszym zawodom od kilku edycji. W tym roku zmieniliśmy zasady przyjmowania zgłoszeń do "drużynówki". Teraz kapitanowie mogą zgłaszać drużyny poprzez swoje konto na naszej stronie. Czas na zgłoszenia mija 30 listopada.

Przypomnijmy kilka ważnych informacji:

- drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół,

- warunkiem przyjęcia zgłoszenia drużyny jest wpisanie przez wszystkich zgłoszonych zawodników tej samej nazwy (zgodnej z nazwą zgłoszonej drużyny) w rubryce "klub" w panelu użytkownika,

- do drużyny może zostać zgłoszona dowolna liczba zawodników, ale do klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej 4 biegów), kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejny skład (np. CITY TRAIL Team II) itd.,

- drużynę zgłasza kapitan poprzez „stworzenie” drużyny na swoim koncie użytkownika, następnie kapitan ma obowiązek rozesłać zaproszenia do drużyny do poszczególnych zawodników (rozsyłamy w dowolny sposób wygenerowany przez system link). Zawodnik zostanie dodany do drużyny po zaakceptowaniu zaproszenia,

- zgłoszenia drużyn oraz zapraszanie zawodników do drużyny będzie możliwe do 30 listopada 2016,

- zawodnik może należeć do tylko jednej drużyny w jednej lokalizacji,

- w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej,

- za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny,

- podczas tworzenia klasyfikacji drużynowej liczba punktów zdobytych przez zawodników (za 1. miejsce – 1 punkt, 8. miejsce – 8 punktów, 233. miejsce – 233 punkty itd.) zostanie pomnożona przez przelicznik wyznaczony na podstawie różnic frekwencji między kobietami a mężczyznami. Przykład: jeśli w biegu zostało sklasyfikowanych 120 zawodników – z czego 40 to kobiety, a 80 to mężczyźni – w takim wypadku liczba punktów kobiet zostanie pomnożona x2 – dla wyrównania szans w klasyfikacji. Przelicznik będzie różny dla każdego biegu.

Dotychczas zgosiło się 476 drużyn, w tym:

- 47 w Bydgoszczy,

- 41 w Katowicach,

- 36 w Lublinie,

- 30 w Łodzi,

- 40 w Olsztynie,

- 84 w Poznaniu,

- 51 w Szczecinie,

- 35 w Trójmieście,

- 73 w Warszawie,

- 39 we Wrocławiu.

Nagrody w klasyfikacji drużynowej otrzymają po trzy najlepsze zespoły w każdej lokalizacji. Najszybsze team-y otrzymają zestawy odżywek marki Etixx

Sponsor tytularny

Partnerzy generalni